การออกกำลังกายแบบแอโรบิกช่วยอะไรได้ ?

การวิจัยในสหรัฐอเมริกาข้อมูลจากอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 50-71 ปี พบว่าการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์

การออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งเยื่อบุมดลูกได้ ส่วนมะเร็งชนิดอื่นนอกจากที่กล่าวมมนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกาย และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง 18% การออกกำลังกายระดับหนักเป็นเวลามากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยื่อบุมดลูกในที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ส่วนผู้หญิง

 aerobic

การออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับปานกลางมีเหงื่อออกหลังจากเริ่มต้นออกกำลังกาย 10 นาทีอย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 ครั้งจะทำให้หัวใจเต้นด้วยความเร็วร้อยละ 50-70 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด

You may also like...

error: Content is protected !!