ความส่วนสูงมาตรฐานหญิงและชาย

จากการสำรวจเฉลี่ยความสูงของชายหญิงในอาเซียนในแต่ละประเทศพบว่า
– ความสูงเฉลี่ยชายในอาเซียนมีความสูงอยู่ที่ 164 cm
– ความสูงเฉลี่ยหญิงในอาเซียนมีความสูงอยู่ที่ 153 cm
โดยชายไทยมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 170 cm เป็นรองแค่ชาวสิงคโปร์ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 171 cm เพียงแค่ 1 cm เท่านั้น
ส่วนหญิงไทยมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่159 cm ก็ยังเป็นรองความสูงของชาวสิงคโปร์เช่นเดียวกันที่ 160 cm
เมื่อเปรียบเที่ยบความสูงเฉลี่ยของชายหญิงไทยในอาเซียน ซึ่งยังสูงกว่าความสูงเฉลี่ยในอาเซียน 6 cm ทั้งชายและหญิง
แต่เมื่อเปรียบเทียบความสูงเฉลี่ยทั้งโลกพบว่าชายความสูงอยู่ที่ 173 cm และหญิง 160 cm
แต่ถ้ามองในมุมความสูงเฉลี่ยต่ำสุด พบว่า อินโดเนเซียเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ ชาย 158 cm และหญิง 147 cm
ลป * ในนี้ไม่มีผลสำรวจของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว

สรุป ชายหญิงไทยก็มีความสูงเฉลี่ยที่สูงกว่าความสูงเฉลี่ยในอาเซียน
แต่ก็สูงเฉลี่ยน้อยกว่าความสูงเฉลี่ยของโลกเพียงแค่ 3 cm ชาย และ 1 cm หญิง

ขอบคุณ ASEAN DNA

You may also like...

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!