ความเตี้ยเกิดจาก ?

เชื่อว่าหลายคนที่เกิดมาไม่สูง หรือ เตี้ยนั้นเองคงจะคิดแหละว่าทำไมเราถึงเกิดมาเตี้ย ทำไมไม่สูงอย่างใครเขา เรามาดูสาเหตุที่ทำให้เราเตี้ยกันค่ะว่าเกิดจากอะไรกันบ้าง

อันดับแรกเลย เกิดจากพันธุกรรม หรือกรรมพันธุ์ของเรานั้นเองค่ะ  พันธุกรรมนั้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสูงที่สุดของคน เช่น พ่อแม่สูง 160 เซนติเมตร ลูกก็มีโอกาสที่จะสูง 160 เซนติเมตรหรือมากกว่า ถ้าพ่อแม่เตี้ย แต่ลูกได้รับปัจจัยอื่นซึ่งขณะปัจจัยทางพันธุกรรมได้ลูกก็อาจสูงขึ้นได้ ถ้าพ่อแม่สูง ลูกก็จะสูง ถ้าพ่อแม่เตี้ย ลูกก็มีแนวโน้มที่จะเตี้ย แต่บางครั้งพ่อแม่ที่เตี้ยอาจจะมีพันธุกรรมสูงแฝงอยู่ซึ่งมาจากปู่ย่าตายาย ถ้าพันธุกรรมแฝงที่มาจากปู่ย่าตายายมาพบกัน ลูกคนนั้นก็อาจจะสูงได้ แต่ในบางกรณีถ้าพ่อแม่ไม่ได้เตี้ยเพราะพันธุกรรม เช่น อาจจะได้สารอาหารไม่เพียงพอในวัยเด็ก ลูกที่โตมาก็อาจจะสูงกว่าพ่อแม่ได้ถ้าหากได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ

อันดับที่ 2 การรับประทานอหาร  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของโปรตีนและแคลเซียม รวมทั้งอาหารกลุ่มอื่น ๆ เช่น อาหารที่พลังงาน วิตามินและเกลือแร่อื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน การรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ตั้งแต่ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ และในช่วงที่เด็กอยู่ในวัยเจริญเติบโต ซึ่งวัยนี้สารอาหารนั้นจำเป็นอย่างมากถ้าร่างกายรับสารอาหารไม่เพียงพอก็ทำให้เตี้ยได้เหมือนกันค่ะ

อันดับที่ 3 การออกกำลังกาย จะช่วยทำให้กระดูกมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติ เรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะการที่กระดูกจะแข็งแรงได้นั้นจะต้องมีการออกกำลังกายเป็นประจำในช่วงวัยเด็ก หรือวัยเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ การที่เราไม่มีการออกกำลังกายหรือออกกำลังกายแบบผิดวิธีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อก็จะทำงานได้ไม่ดีซึ่งเป็นปัญหาต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายขาดการเจริญเติบโตเช่นเดียวกัน

อันดับที่ 4 ภาวะความเครียด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี โดยเฉพาะการเรียนซึ่งจะมุ่งเน้นคะแนนสอบเป็นสำคัญ จึงมีการแข่งขันสูง ทำให้เด็กเครียดมากขึ้น ซึ่งความเครียดจะมีผลโดยตรงต่อการหลั่งฮอร์โมนในการเจริญเติบโต

อันดับที่ 5 ความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อความสูงเช่นกัน ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการขาดอาหาร ถือว่าเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่ง ทำให้เด็กเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ในด้านน้ำหนักและความสูง

 

You may also like...

error: Content is protected !!