ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายสม่ำเสมอในระยะเวลาที่พอเหมาะสามารถทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี การออกกำลังกายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาของร่างกาย การทำงานของร่างกายมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานด้านต่างๆของร่างกาย

อัตราการเต้นของชีพจร ระบบการรับเหงื่อ ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาทอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับระบบการทำงานของร่างกายให้เข้ากับระบบของสิ่งแวดล้อม นอกจากที่กล่าวมาแล้ว การออกกำลังกายยังให้ประโยชน์ในเรื่องดังต่อไปนี้คือ

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 1. ทำให้ร่างกายมีกำลังมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงและกระชับขึ้น ข้อต่อมีการยืดหยุ่นดีขึ้น รูปร่างสมส่วน ทรวดทรงดี เพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายสูงมากขึ้น ลดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ และช่วยชะลอความแก่
 2. ทำให้รู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น เพราะขณะออกกำลังกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน ชื่อ เอ็นโดฟิน ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสบาย คลายเครียด
 3. ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และสามารถนำเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น ช่วยให้ปอดทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนก๊าซมากขึ้น
 4. ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ความดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจลดลงขณะหยุดออกกำลังกายซึ่งสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (วิชิต คนึ่งสุวรรณ, 2546)
 5. ทำให้สมองปลอดโปร่ง เพราะมีเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ความจำดีขึ้น
 6. ทำให้ปริมาณไขมันโคเลสเตอรอล ชนิด LDL ในเลือดลดลง และเพิ่มโคเลสเตอรอลชนิด HDL จึงเป็นการช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคอ้วน
 7. ทำให้บุคคลที่อ้วนหรือมีไขมันสะสมในร่างกายมากมีปริมาณไขมันลดลง เพราะการออกกำลังกายจะกระตุ้นให้มีการสลายตัวของไกลโคเจนและไขมันมากขึ้น ทำให้ระดับอินซูลินลดลง และยังยับยั้งการเปลี่ยนกลูโคสไปเป็นไกลโคเจนจึงทำให้ไม่เกิดการสะสมภายในร่างกาย
 8. ทำให้การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเป็นปกติ มีอัตราการไหลของเลือดไปสู่ผิวหนังมากขึ้น เพิ่มอัตราการระบายความร้อนออกจากร่างกาย และมีการขับเหงื่อออกมากขึ้น จึงทำให้รู้สึกสบายตัวหลังจากออกกำลังกาย
 9. ช่วยเพิ่มความสูงให้กับร่างกาย
 10. ช่วยให้กระดูกแข็งแรงเพราะร่างกายสามารถเก็บแคลเซียมและแร่ธาตุที่สำคัญๆ ไว้
 11. ทำให้สุขภาพจิตดี ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการวิตกกังวล นอนหลับสบาย
 12. ช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวให้คงที่ การออกกำลังกายจะทำให้ลดอาการหิวได้โดยร่างกายจะมีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นขณะหนึ่ง
 13. ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดี
 14. ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้

การออกกำลังกายนอกจากจะให้ประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่าการแพทย์ปัจจุบันได้ใช้วิธีการออกกำลังกายเพื่อเป็นขั้นตอนในการรักษาอาการของโรคไม่ติดเชื้อให้มีอาการดีขึ้น

You may also like...

error: Content is protected !!