สิ่งมีผลต่อการเพิ่มความสูง

ความสูงเป็นผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมากจะสูงจะเตี้ยก็เครียดทั้งนั้นเพราะส่วนใหญ่จะไม่พอใจในร่างกายของตนเอง

สิ่งมีผลต่อการเพิ่มความสูง

  • ปัจจัยที่ 1 พันธุกรรม พันธุกรรมนั้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสูงที่สุดของคน เช่น พ่อแม่สูง 160 เซนติเมตร ลูกก็มีโอกาสที่จะสูง 160 เซนติเมตรหรือมากกว่า ถ้าพ่อแม่เตี้ย แต่ลูกได้รับปัจจัยอื่นซึ่งขณะปัจจัยทางพันธุกรรมได้ลูกก็อาจสูงขึ้นได้
    ถ้า พ่อแม่สูง ลูกก็จะสูง ถ้าพ่อแม่เตี้ย ลูกก็มีแนวโน้มที่จะเตี้ย แต่บางครั้งพ่อแม่ที่เตี้ยอาจจะมีพันธุกรรมสูงแฝงอยู่ซึ่งมาจากปู่ย่าตายาย ถ้าพันธุกรรมแฝงที่มาจากปู่ย่าตายายมาพบกัน ลูกคนนั้นก็อาจจะสูงได้
  • ปัจจัยที่ 2 อาหาร การกิน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของโปรตีนและแคลเซียม รวมทั้งอาหารกลุ่มอื่น ๆ เช่น อาหารที่พลังงาน วิตามินและเกลือแร่อื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน
  • แต่สิ่งจะเน้นเป็นพิเศษคือ อาหารที่ให้โปรตีนและแคลเซียมตลอดจนเกลือแร่อื่น ๆ ถ้าเด็กได้รับอาหารเหล่านี้พอเพียงกับร่างกาย ต้องการตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน จนกระทั่งวัยรุ่นเด็กก็จะมีความสุขเป็นไปตามพันธุกรรมที่ควรจะเป็น แต่ถ้าเด็กได้อาหารการกินไม่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย มีการขาดสารอาหารเป็นระยะ ๆ เด็กจะมีการเจริญเติบโตด้านความสูงไม่เต็มที่
  • ปัจจัยที่ 3 การออกกำลังกาย จะช่วยทำให้กระดูกมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติ เรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะการที่กระดูกจะแข็งแรงได้นั้นจะต้องมีการออกกำลังกาย โดย ธรรมชาติของเด็กจะมีการวิ่งเล่นและออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ถ้าเด็กขี้เกียจมัวแต่ดูทีวี หรือมีสถานที่ที่จะอำนวยให้เด็กได้เล่นน้อย เช่น ในเมืองที่มีความจำกัดของสนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะ ปัญหานี้จะมีผลกระทบต่อความสูงได้ และปัญหาการเติบโตอาจจะออกไปทางด้านน้ำหนัก คือจะมีเด็กอ้วนมากขึ้น
  • ปัจจัยที่ 4 ความเจ็บป่วย ด้วยโรคต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อความสูงเช่นกัน ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการขาดอาหาร ถือว่าเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่ง ทำให้เด็กเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ในด้านน้ำหนักและความสูง

You may also like...

error: Content is protected !!