หลักการเพิ่มความสูง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%81

การเสริมสร้างกระดูกอ่อน (Cartilaginous) ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ด้วย “โปรตีนเข้มข้น” และ “คอลลาเจน”

ความสูงของคนเรา ส่วนหนึ่งมาจากความยาวของกระดูกสันหลัง ซึ่งกระดูกสันหลังของคนเรานั้น จะมีทั้งหมด 24 ชิ้น แบ่งออกเป็นส่วนคอ 7 ชิ้น ส่วนหลังบริเวณอก 12 ชิ้น และส่วนกระดูกด้านข้าง 5 ชิ้น โดยกระดูกสันหลังจะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่วนที่เป็นกระดูกแข็ง และส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างกระดูกแข็ง ในส่วนนี้เรียกว่า “Disk” เป็นส่วนที่สามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยๆ มีความหนาและบางแตกต่างกันไป เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีนมากเพียงพอ ร่างกายก็จะทำการสังเคราะห์ให้กลายเป็น “คอลลาเจน” ใช้ในกระบวนการสร้างความหนาให้กับกระดูกอ่อนต่อไป ทำให้กระดูกสันหลังยืดขึ้นและทำให้เราสูงขึ้น

You may also like...

error: Content is protected !!