อยากสูงมีปัจจัยด้านใดบ้าง !!!

สูงสูง

ใครๆ ต่างก็อยากมีรูปร่างที่ดูดี สมส่วน ไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องของความสวยงามทางกายภาพที่ส่งเสริมบุคลิกลักษณะ แต่เพราะการมีรูปร่างที่สมส่วนกัน ทั้งน้ำหนักและส่วนสูงนั้น หมายถึงการมีสุขภาพดีและแข็งแรงด้วย

การมีรูปร่างที่ดี ไม่ใช่ผลพวงจากบุญกรรม แต่มีปัจจัยจากหลายๆ อย่าง ทั้งเรื่องกรรมพันธุ์ ฮอร์โมนในร่างกาย อาหารการกิน ตลอดจนการดูแลสุขภาพ

การดูแลตัวเองให้มีส่วนสูงสมวัย อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีกับน้ำหนักไม่ควรเป็นเรื่องที่มาใส่ใจตอนโต แต่เป็นเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจตั้งแต่วัยเด็ก ว่าในแต่ละช่วงอายุ แต่ละช่วงวัย ร่างกายจะมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง เมื่อเราเข้าใจพัฒนาการทางร่างกายดีแล้ว ก็สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี เพื่อการมีส่วนสูงและน้ำหนักที่พอดีกัน

พัฒนาการด้านส่วนสูงในวัยเด็ก จะมีความก้าวหน้าด้านการเจริญเติบโตดังนี้

อายุ

อัตราการเพิ่มของส่วนสูง : ปี

แรกเกิด – 1 ปี

25 ซม.

1 – 2 ปี

10 ซม.

2 – 4 ปี

6 – 7 ซม.

4 – 10 ปี (เด็กหญิง)

5 ซม.

4 – 10 ปี (เด็กชาย)

5 ซม.

ช่วงวัยรุ่น (1 ปีขึ้นไป)

7 – 8 ซม.

 

ในช่วงเริ่มแตกหนุ่มแตกสาว เด็กผู้ชายจะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กผู้หญิง 1-2 ปี เด็กชายจะโตเร็วมากเมื่ออายุ 13 – 14ปี อัตราการเพิ่มความสูง 10 ซม. : ปี ส่วนเด็กผู้หญิง จะเฉลี่ยในช่วงอายุ 10 – 11 ปี ในระยะนี้เด็กหญิงจะโตเร็วมาก ประมาณ4 ซม. : ปี เด็กหญิงจะหยุดโตหลังมีประจำเดือน 3 ปี ในช่วงนี้เด็กอาจจะสูงขึ้นอีก 1 – 7 ซม.  โดยทั่วไปเมื่ออายุ 16 ปี เด็กชายไทยจะหยุดสูง ภายในเวลา 3 ปี หลังเสียงแตกและนวดขึ้นหรือเมื่ออายุประมาณ 18 ปี

มารู้จักภาวะความเตี้ยในวัยเด็ก (SHORT STATURE)

–      เตี้ยจากกรรมพันธุ์ หรือ FAMILIAL SHORT STATURE พ่อแม่เด็กจะตัวเตี้ย ผู้ป่วยจะตัวสั้นตั้งแต่เกิด แต่มีอัตราการเพิ่มความสูงต่อปีปกติ เด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ปกติ และเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วจะตัวเตี้ยเหมือนพ่อแม่

–      เด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวช้า หรือ CONSTITUTIONAL SHORT STATURE เด็กมีความยาวแรกคลอดปกติ และจะโตช้าลงใน 2 ปีแรกหลังคลอด  หลังอายุ 3 ปี จนเข้าวัยเจริญพันธุ์มีอัตราการเพิ่มความสูง/ปีปกติ  เด็กจะเป็นหนุ่มเป็นสาวช้าและเด็กจะหยุดโตช้าเมื่อเทียบกับเด็กทั่วไป แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วจะมีความสูงปกติ ถ้าถามประวัติบิดา มารดา จะเป็นหนุ่มเป็นสาวช้าและหยุดโตช้าเช่นกัน

สาเหตุทั้งสองประเภทนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในเด็กที่ตัวเตี้ย ส่วนสาเหตุอื่นๆ ได้แก่

–       ภาวะการเจริญเติบโตได้ช้ากว่าปกติในครรภ์มารดา หรือ INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION เนื่องจากมีความผิดปกติของรก โรคติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ มารดาได้รับยาสารพิษ ระหว่างตั้งครรภ์ ทารกมีความผิดปกติของโครโมโซม ทำให้เด็กแรกคลอดมีน้ำหนักน้อย ตัวสั้น เด็กมักจะโตช้า ตัวเตี้ย แต่ถ้าไม่มีภาวะทุพโภชนาการ และปัจจัยอื่นๆ เด็กจะโตปกติใน 1-2 ปี

–       ภาวะทุพโภชนาการ เช่น ทางจิตวิทยา จากการขาดความรักความอบอุ่น ความยากจน มีความผิดปกติทางสมอง การดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ ทำให้ได้รับอาหารไม่พอเพียง ทำให้โตช้า ตัวเตี้ยได้

–       โรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน  อาจจะเป็นมาแต่กำเนิดที่เรียกว่า “โรคเอ๋อ” หรือเป็นภายหลัง การขาดไทรอยด์ฮอร์โมนนอกจากทำให้ปัญญาอ่อน ยังทำให้ตัวเตี้ย

–      โรคขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต โกรทฮอร์โมน (Growth hormone) เด็กแรกคลอดจะมีน้ำหนักตัว ความยาวปกติ แต่หลังอายุ 1 ปี จะโตช้า ตัวเตี้ย เด็กเตี้ยได้สัดส่วน คือ แขน ขา ลำตัวไม่สั้น หน้าเหมือนตุ๊กตา มือ เท้าดูเล็ก แต่สติปัญญาปกติ

–       โรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคเลือด ฯลฯ  ทำให้เด็กไม่โต ตัวเตี้ย น้ำหนักตัวน้อย

นี่เป็นสาเหตุคร่าวๆ ของภาวะตัวเตี้ยในวัยเด็ก ผู้ปกครองทั้งหลาย หรือกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจอยากจะสูง อยากเพิ่มส่วนสูงของตัวเองไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลไปว่า ตอนนี้ลูกตัวเตี้ยมาก ในอนาคตจะสูงขึ้นไหม หรือตอนนี้อายุก็เป็นช่วงวัยรุ่นพอดี แต่มีส่วนสูงไม่ตามเกณฑ์ พอจะมีหนทางเพิ่มความสูงให้แก่ตนเอง อย่าลืมว่าทุกปัญหามีทางแก้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ อาหารการกิน ทุกอย่างล้วนมีผลต่อพัฒนาการร่างกายทั้งนั้น การเริ่มใส่ใจสุขภาพและดูแลตัวเองในวันนี้ เพื่อผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าจึงไม่ถือว่าสายไปแน่นอน

You may also like...

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!