เครื่องยืดกระดูกช่วยเพิ่มความสูงได้

เครื่องยืดกระดูก ใช้หลักการขยายช่องว่างระหว่างข้อต่อของเรา โดยเมื่อช่องว่างระหว่างข้อต่อเหล่านี้ได้ขยายออก จะทำให้กระดูกของเราสามารถเจริญเติบโตได้มากขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้เรามีเพิ่มความสูงมากขึ้น

หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันกับการ Stretch ของร่างกายเวลาเล่นกีฬาที่ต้องกระโดดยืดตัวให้สุดเช่น บาสเก็ตบอลและวอลเลย๋บอล นักกีฬาประเภทนี้จะมีการกระโดด Stretch ร่างกายอยู่บ่อยๆ จึงทำให้ช่องว่างระหว่างข้อต่อขยายมากกว่าคนปกติ ดังนั้นนักกีฬาเหล่านี้จึงตัวสูงใหญ่กว่าคนทั่วไปนั่นเอง

เครื่องยืดกระดูก Bone Tractor ใช้หลักการขยายช่องว่างระหว่างข้อต่อของเรา โดยเมื่อช่องว่างระหว่างข้อต่อเหล่านี้ได้ขยายออก จะทำให้กระดูกของเราสามารถเจริญเติบโตได้มากขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้เรามีความสูงมากขึ้นนั่นเอง  หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันกับการ Stretch ของร่างกายเวลาเล่นกีฬาที่ต้องกระโดดยืดตัวให้สุดเช่น บาสเก็ตบอลและวอลเลย๋บอล นักกีฬาประเภทนี้จะมีการกระโดด Stretch ร่างกายอยู่บ่อยๆ จึงทำให้ช่องว่างระหว่างข้อต่อขยายมากกว่าคนปกติ ดังนั้นนักกีฬาเหล่านี้จึงตัวสูงใหญ่กว่าคนทั่วไปนั่นเอง  ช่องว่างระหว่างข้อต่อของคนเรานั้นมีถึง 37 ช่อง หากแต่ละช่องยืดออกเพียง 0.1 เซนติเมตร เราก็สูงขึ้นถึง 3.7 เซนติเมตรแล้ว และถ้ายืดออกได้ 0.2 เซนติเมตร เราจะสูงขึ้นถึง 7.4 เซนติเมตรเลยทีเดียว  นอกจากนี้การรักษาหลังคด หลังโก่งหรือขาโก่ง ด้วยเครื่องยืดกระดูกยังส่งผลให้เราสามารถสูงขึ้นจากการที่กระดูกกลับมาตรงได้อีก โดยบางคนสูงได้ถึง 3-5 เซนติเมตรเลยทีเดียว เครื่องยืดกระดูกจึงเป็นนวัตกรรมเพิ่มความสูงที่ดีที่สุดในขณะนี้

ช่องว่างระหว่างข้อต่อของคนเรานั้นมีถึง 37 ช่อง หากแต่ละช่องยืดออกเพียง 0.1 เซนติเมตร เราก็เพิ่มความสูงขึ้นถึง 3.7 เซนติเมตรแล้ว และถ้ายืดออกได้ 0.2 เซนติเมตร เราจะสูงขึ้นถึง 7.4 เซนติเมตรเลยทีเดียว

นอกจากนี้การรักษาหลังคด หลังโก่งหรือขาโก่ง ด้วยเครื่องยืดกระดูกยังส่งผลให้เราสามารถสูงขึ้นจากการที่กระดูกกลับมาตรงได้อีก โดยบางคนสูงได้ถึง 3-5 เซนติเมตรเลยทีเดียว เครื่องยืดกระดูกจึงเป็นนวัตกรรมเพิ่มความสูงที่ดีที่สุดในขณะนี้

You may also like...

error: Content is protected !!