เพิ่มความสูงด้วยการออกกำลังกายกันเถอะ

ในเด็กเล็ก – 10 ปี คุณหมอแนะนำว่า ควรเน้นเป็นการออกกำลังกาย คือการออกกำลังกายที่เรียกว่าคาร์ดิโอ เช่น การว่ายน้ำ วิ่ง หรือปั่นจักรยาน หรืออาจให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่นสักวันละครึ่งชั่วโมงสม่ำเสมอทุกวันก็พอ

เพิ่มความสูงด้วยการออกกำลังกายกันเถอะ

เพื่อกระตุ้นโกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในเรื่องส่วนสูงของเด็กๆ จะเห็นได้เลยว่า เด็กที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะสูงกว่าเด็กที่นั่งๆ นอนๆ แต่อย่ามุ่งเรื่องการเป็นนักกีฬา เพราะด้วยลักษณะทางกายภาพ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมต่อการฝึกซ้อมทักษะทางกีฬา ควรเริ่มต้นเมื่อหลังอายุ 10 ปีไปแล้ว โดยเฉพาะการเป็นนักกีฬา เด็กๆ ต้องผ่านกระบวนการฝึกซ้อมซึ่งต้องระวังเรื่องนี้ให้ เพราะหากฝึกซ้อม ออกกำลังกายออกมากเกินไปจนเข้าสู่ (โอเว่อร์เทรด์) แทนที่ฮอร์โมนจะหลั่งเพิ่มกลับไปกดการหลั่งทำให้ฮอร์โมนลดลงได้เช่นกัน

เรื่องสำคัญของการออกกำลังกายอีกอย่างคือ การเล่นเวทในเด็ก ห้ามเด็ดขาดสำหรับเด็กกลุ่มเยาวชน เพราะเด็กที่เล่นเวทส่วนสูงจะน้อยกว่าที่ควร เนื่องจากไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเพศ เมื่อมีฮอร์โมนเพศมากเกินไป จะทำให้กระดูกปิดเร็วขึ้น ดังนั้น นักกีฬาเยาวชนที่จะเล่นเวทได้ ก็ต่อเมื่อกระดูกปิดสมบูรณ์และไม่สูงเพิ่มขึ้นอีกแล้ว

You may also like...

error: Content is protected !!