โกรทฮอร์โมน ฮอร์โมนเพิ่มความสูง

โกรทฮอร์โมน ฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโต

โกรทฮอร์โมน คือฮอร์โมนหลักของร่างกายที่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตเพิ่มความสูง การสร้างเซลล์เนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ และซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ ดูได้จากในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น ร่างกายจะมีการเจริญเติบโตและฟื้นฟูเซลล์ได้อย่างรวดเร็วเพราะมีปริมาณโกรทฮอร์โมนจำนวนมาก และร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และโกรทฮอร์โมนจะลดน้อยลง ดังนั้น หากในวัยเด็กโกรทฮอร์โมนไม่สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลถึงการเจริญเติบโตของเด็กที่ช้าลง ผลที่เห็นได้ชัด คือ เด็กจะตัวเตี้ยกว่าที่ควร สมองและความจำจะพัฒนาไม่ได้เต็มที่ เป็นต้น

โกรทฮอร์โมน หรือ HGH (Human Growth hormones)  มีโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่มากมายถึง 191 โมเลกุล ในแต่ละช่วงอายุก็จะมีการหลั่งไม่เท่ากันแต่ออร์โมนตัวนี้จะสามารถหลั่งได้ตลอดชีวิต โดยระดับการหลั่งจะหลั่งออกมามากเป็นพิเศษในช่วงวัยเจริญเติบโตหรือวัยเจริญพันธุ์และเริ่มน้อยลงเมื่อเข้าสู่วัยชรา แต่ก็อาจมีปัจจัยอื่นที่สามารถส่งผลกระทบต่อการหลั่งที่น้อยลงของโกรทฮอร์โมนเช่น โภชนาการอาหาร ความเครียด การนอนหลับ การออกกำลังกาย น้ำหนัก

You may also like...

error: Content is protected !!