ใช้ยาอย่างปลอดภัย

ขึ้นชื่อว่ายาก้น่ากลัวแล้วกินมากก็อันตราย ถ้าไม่อยากเป็นภัยเพราะทานยาเราควรทานให้ถูกวิธี ดังนั้นหลักการใช้ยาที่ถูกต้องมีหลักการดังนี้

เพิ่มความสูง

  1. อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนการใช้ทุกครั้ง ซึ่งโดยปกติยาทุกขนาดจะมีฉลากบอกชื่อยา วิธีการใช้ยา ข้อห้ามในการใช้ยา และรายละเอียดอื่นๆ ไว้ด้วยเสมอ จึงควรอ่านให้ละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  2. ใช้ยาให้ถูกชนิดและประเภทของยา ซึ่งถ้าผู้ใช้ยาหยิบยาไม่ถูกต้องจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และรักษาโรคไม่หาย เนื่องจากยาบางชนิดจะมีชื่อ สี รูปร่าง หรือภาชนะบรรจุคล้ายกัน แต่ตัวยาที่บรรจุภายในจะต่างกัน
  3. ใช้ยาให้ถูกขนาด เพราะการใช้ยาแต่ละชนิดในขนาดต่างๆ กัน จะมีผลในการรักษาโรคได้ ถ้าได้รับขนาดของยาน้อยกว่าที่กำหนดหรือได้รับขนาดของยาเพียงครึ่งหนึ่ง อาจทำให้การรักษาโรคนั้นไม่ได้ผลและเชื้อโรคอาจดื้อยาได้ แต่หากได้รับยาเกินขนาดอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้น จึงต้องใช้ยาให้ถูกต้องตามขนาดของของแต่ละชนิด เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ ต้องใช้ครั้งละ 1 – 2 เม็ด ทุก ๆ 4 – 6 ชั่วโมง เป็นต้น
  4. ใช้ยาให้ถูกเวลา เนื่องจากยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหาร เช่น ยาปฏิชีวนะพวก เพนนิซิลลิน เพราะยาเหล่านี้จะดูดซึมได้ดีในขณะท้องว่าง ถ้าเรารับประทานหลังอาหาร ยาจะถูกดูดซึมได้ไม่ดี ซึ่งจะมีผลต่อการรักษาโรค ยาบางชนิดต้องรับประทานหลังอาหาร บางชนิดรับประทานก่อนอาหาร เพราะยาบางประเภทเมื่อรับประทานแล้วจะมีอาการง่วงซึม ร่างกายต้องการพักผ่อน แพทย์จึงแนะนำให้รับประทานก่อนนอนไม่ควรรับประทานในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือขณะขับขี่รถยนต์ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
  • ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง
  • ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันที หรือไม่ควรจะนานเกิน 15 นาที หลังอาหาร
  • ยาก่อนนอน ควรรับประทานก่อนเข้านอน เพื่อให้ร่างกายได้รับการพักผ่อน

เพิ่มความสูง

  1. ใช้ยาให้ถูกวิธี เช่น ยาอมเป็นยาที่ต้องการผลในการออกฤทธิ์ที่ปาก จึงต้องอมให้ละลายช้า ๆ ไปเรื่อยๆ ถ้าเรากลืนลงไปพร้อมอาหารในกระเพาะ ยาจะออกฤทธิ์ผิดที่ ซึ่งไม่เป็นที่ที่เราต้องการให้รักษา การรักษานั้นจะไม่ได้ผล ยาทาภายนอกชนิดอื่นๆ ก็เช่นกัน เป็นยาทาภายนอกร่างกาย ถ้าเรานำไปทาในปากหรือนำไปกินจะไม่ได้ผลและอาจให้โทษต่อร่างกายได้
  2. ใช้ยาให้ถูกกับบุคคล แพทย์จะจ่ายยาตรงตามโรคของแต่ละบุคคลและจะเขียนหรือพิมพ์ชื่อคนไข้ไว้หน้าซองยาทุกครั้ง ดังนั้น จึงไม่ควรนำไปแบ่งให้ผู้อื่นใช้เพราะอาจไม่ตรงกับโรคและมีผลเสียได้ เนื่องจากยาบางชนิดห้ามใช้ในเด็ก คนชรา และหญิงมีครรภ์ ยาบางชนิดมีข้อห้ามใช้ในบุคคลที่ป่วยเป็นโรคบางอย่าง ซึ่งถ้านำไปใช้จะมีผลข้างเคียงและอาจเป็นอันตราต่อผู้ใช้ยาได้
  3. ไม่ควรใช้ยาที่หมดอายุหรือเสี่ยมคุณภาพ ซึ่งเราอาจสังเกตได้จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายนอกของยา เช่น สี กลิ่น รส และลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิม ไม่ควรใช้ยานั้น เพราะเสื่อมคุณภาพแล้วแต่ถึงแม้ว่าลักษณะภายนอกของยายังไม่เปลี่ยน เราก็ควรพิจารณาดูวันที่หมดอายุก่อนใช้ ถ้าเป็นยาที่หมดอายุแล้วควรนำไปทิ้งทันที

นอกจากยารักษาโรคแล้วยาในปัจจุบันยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่าง ยาเพิ่มความสูง ยาลดน้ำหนัก ยาขาว เป็นต้น ถ้าไม่อยากให้เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ต้องกินแบบพอดี ไม่มากเกินไป และควรออกกำลังกายควบคู่กันไปไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

You may also like...

error: Content is protected !!