เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ตรงกันข้ามวัยนี้ เป็นวัยที่ต้องการความสวยงามเป็นพิเศษ คือ เด็กหญิงอยากมีผิวพรรณที่สวยงาม หน้าตาสดใส รูปร่างดี ส่วนเด็กชายต้องการมี ร่างกายที่แข็งแรง กล้ามเนื้อแน่น สูงสง่า

ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการเพิ่มความสูงร่างกายจะต้องได้รับอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ที่สำคัญต้องได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย โดยมีหลักปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยหรือโภชนบัญญัติ 9 ข้อ ประกอบด้วย

เพิ่มความสูง

  1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
  2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
  3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ
  4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง
  5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
  6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
  7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
  8. กินอาหารสะอาดปราศจากการปนเปื้อน
  9. งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อาหารมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตเพิ่มความสูงของเด็กมาก โดยเฉพาะเด็กวัยก่อนเรียน วัยเรียน และวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านสมองและร่างกายได้รับสารอาหารต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัยในปริมาณที่เพียงพอ จึงมีผลต่อการเจริญเติบโต เด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่ควรได้รับการส่งเสริมการเจริญเติบโตให้มีรูปร่างสูงใหญ่ได้สัดส่วนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการทำงานและการเล่นกีฬา ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาสุขภาพของเด็กไทยให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์ต่อไป

You may also like...

error: Content is protected !!